Dlszywz.cn

Xem thông tin tên miền và đánh giá xếp hạng của dlszywz.cn

Ngày cập nhật gần nhất: 01/08/2020


Tiêu đề 放飞梦想
Mô tả N/A
Từ khóa 放飞梦想
Hình ảnh N/A
Địa chỉ ip Location: China - Hangzhou
Internet Service Provider: Aliyun Computing Co., LTD
https support Not support

Thông tin tên miền

 • Tên miền: dlszywz.cn
 • Ngày đăng ký: 27-08-2015
 • Ngày hết hạn: 27-08-2021
 • Tên máy chủ: vip3.alidns.com vip4.alidns.com
 • Thông tin header

  • HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
  • Server: openresty
  • Date: Sat, 01 Aug 2020 15:42:36 GMT
  • Content-Type: text/html
  • Content-Length: 210
  • Connection: close

  Thông tin DNS

  Host Type Class TTL Extra
  dlszywz.cn CNAME IN 600 Target: aly1.ev123.com
  dlszywz.cn NS IN 86400 Target: vip4.alidns.com
  dlszywz.cn NS IN 86400 Target: vip3.alidns.com

  Thông tin tên miền đầy đủ

  Domain Name: dlszywz.cn
  ROID: 20150827s10001s76885256-cn
  Domain Status: ok
  Registrant: 王戈
  Registrant Contact Email: liu.tao@ev123.com
  Sponsoring Registrar: 阿里云计算有限公司(万网)
  Name Server: vip3.alidns.com
  Name Server: vip4.alidns.com
  Registration Time: 2015-08-27 12:58:05
  Expiration Time: 2021-08-27 12:58:05
  DNSSEC: unsigned
  Tên miền mới cập nhật