Google.lt

Xem thông tin tên miền và đánh giá xếp hạng của google.lt

Ngày cập nhật gần nhất: 12/02/2021


Xếp hạng ở thế giới:

2,680

Xếp hạng ở quốc gia: Lithuania

5
Tiêu đề Google
Mô tả N/A
Từ khóa N/A
Hình ảnh https://www.google.com/logos/doodles/2021/lunar-new-year-2021-multiple-countries-6753651837108857-2x.png
Địa chỉ ip Location: United States - Ashburn
Internet Service Provider: Google LLC
https support There is support

Thông tin header

 • HTTP/1.0 301 Moved Permanently
 • Location: https://www.google.lt/
 • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 • Date: Fri, 12 Feb 2021 05:18:13 GMT
 • Expires: Sun, 14 Mar 2021 05:18:13 GMT
 • Cache-Control: public, max-age=2592000
 • Server: gws
 • Content-Length: 219
 • X-XSS-Protection: 0
 • X-Frame-Options: SAMEORIGIN
 • Alt-Svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
 • HTTP/1.0 200 OK
 • Date: Fri, 12 Feb 2021 05:18:13 GMT
 • Expires: -1
 • Cache-Control: private, max-age=0
 • Content-Type: text/html; charset=windows-1257
 • P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
 • Server: gws
 • X-XSS-Protection: 0
 • X-Frame-Options: SAMEORIGIN
 • Set-Cookie: 1P_JAR=2021-02-12-05; expires=Sun, 14-Mar-2021 05:18:13 GMT; path=/; domain=.google.lt; Secure
 • Set-Cookie: NID=209=jjMjFCKMzWrKygHaU3R7abqiTjzh9UWTLmAFifEJRhk4MVXNFrteCHIYwvwXcrZ10_QPqltsuMGADUOzOi2Iqn3wBqNsr3If6PP-_l9Eq2X5U5DSL7mR5vXL2L3-v_ILNQVoLyuLhia9LIZRjF76GdVH0vTP1lpthNsaZQDljzE; expires=Sat, 14-Aug-2021 05:18:13 GMT; path=/; domain=.google.lt; HttpOnly
 • Alt-Svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
 • Accept-Ranges: none
 • Vary: Accept-Encoding

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
google.lt A IN 299 ip: 172.217.194.94
google.lt AAAA IN 299 Ipv6: 2404:6800:4003:c04::5e
google.lt NS IN 21599 Target: ns2.google.com
google.lt SOA IN 59
google.lt TXT IN 299 Txt: v=spf1 -all
google.lt NS IN 21599 Target: ns4.google.com
google.lt NS IN 21599 Target: ns1.google.com
google.lt MX IN 599 Target: alt2.aspmx.l.google.com
google.lt MX IN 599 Target: alt4.aspmx.l.google.com
google.lt MX IN 599 Target: aspmx.l.google.com
google.lt MX IN 599 Target: alt1.aspmx.l.google.com
google.lt MX IN 599 Target: alt3.aspmx.l.google.com
google.lt NS IN 21599 Target: ns3.google.com
google.lt CAA IN 21599
Tên miền mới cập nhật