Jzabc.cn

Xem thông tin tên miền và đánh giá xếp hạng của jzabc.cn

Ngày cập nhật gần nhất: 01/08/2020


Xếp hạng ở thế giới:

824,262
Tiêu đề 免费建站_网站建设_免费网站_自助建站-【建站ABC】
Mô tả 建站ABC为中小企业提供免费建站,免费网站,免费微网站,自助建站,网站建设,免费网站申请,免费网站建设,免费建网站,免费微信网站,手机APP,小程序等永久性免费建站服务。
Từ khóa 免费建站,免费网站,自助建站,网站建设,免费网站申请,免费网站建设,免费建网站,微信网站,手机APP,小程序
Hình ảnh N/A
Địa chỉ ip Location: China - Hangzhou
Internet Service Provider: Aliyun Computing Co., LTD
https support Not support

Thông tin tên miền

 • Tên miền: jzabc.cn
 • Ngày đăng ký: 07-03-2012
 • Ngày hết hạn: 07-03-2021
 • Tên máy chủ: dns5.hichina.com dns6.hichina.com
 • Thông tin header

  • HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
  • Server: openresty
  • Date: Sat, 01 Aug 2020 15:40:40 GMT
  • Content-Type: text/html
  • Content-Length: 210
  • Connection: close

  Thông tin DNS

  Host Type Class TTL Extra
  jzabc.cn NS IN 86400 Target: dns5.hichina.com
  jzabc.cn MX IN 600 Target: mxbiz2.qq.com
  jzabc.cn NS IN 86400 Target: dns6.hichina.com
  jzabc.cn A IN 600 ip: 101.200.72.187
  jzabc.cn MX IN 600 Target: mxbiz1.qq.com

  Thông tin tên miền đầy đủ

  Domain Name: jzabc.cn
  ROID: 20120307s10001s23825284-cn
  Domain Status: ok
  Registrant: 北京易维云数据科技有限公司
  Registrant Contact Email: liu.tao@ev123.com
  Sponsoring Registrar: 阿里云计算有限公司(万网)
  Name Server: dns5.hichina.com
  Name Server: dns6.hichina.com
  Registration Time: 2012-03-07 17:24:36
  Expiration Time: 2021-03-07 17:24:36
  DNSSEC: unsigned