Lsmuni.lt

Xem thông tin tên miền và đánh giá xếp hạng của lsmuni.lt

Ngày cập nhật gần nhất: 22/11/2020


Xếp hạng ở thế giới:

161,950

Xếp hạng ở quốc gia: Lithuania

340
Tiêu đề Kiểm tra tên miền lsmuni.lt và xem thông tin tên miền
Mô tả N/A
Từ khóa N/A
Hình ảnh N/A
Địa chỉ ip Location: Republic of Lithuania - Kaunas
Internet Service Provider:
https support Not support

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
lsmuni.lt SOA IN 59
lsmuni.lt NS IN 899 Target: u3.domreg.lt
lsmuni.lt NS IN 899 Target: u2.domreg.lt
lsmuni.lt NS IN 899 Target: u1.domreg.lt
lsmuni.lt NS IN 899 Target: u4.domreg.lt
lsmuni.lt A IN 899 ip: 193.219.163.160
lsmuni.lt TXT IN 899 Txt: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
lsmuni.lt TXT IN 899 Txt: MS=ms54824079
lsmuni.lt TXT IN 899 Txt: v=spf1 ip4:193.219.163.50 include:spf.protection.outlook.com -all
lsmuni.lt TXT IN 899 Txt: Y/jNEXBxN4s6o9V9RLS78LLwEWiWWZ8yxSUgZEVKFJEbi6OqHBiAwuXDvDyO9utEcQy+cbcVoFY5d8VwxveudQ==
lsmuni.lt MX IN 3599 Target: lsmuni-lt.mail.protection.outlook.com
Tên miền mới cập nhật