Paysera.lt

Xem thông tin tên miền và đánh giá xếp hạng của paysera.lt

Ngày cập nhật gần nhất: 13/06/2020


Xếp hạng ở thế giới:

306,740

Xếp hạng ở quốc gia: Lithuania

675
Tiêu đề Paysera | Nuo pervedimų ir valiutos konvertavimo iki įmokų surinkimo
Mô tả Paysera tai IBAN sąskaita privatiems ir verslui, daugybė įmokų surinkimo būdų, palankūs valiutos keitimo kursai, mobilioji programėlė, VISA kortelė ir daugiau.
Từ khóa N/A
Hình ảnh https://www.paysera.lt/v2/compiled/simple-payments.49a127bd901e037b487c72222f19cfbf.jpg
Địa chỉ ip Location: Lithuania - Vilnius
Internet Service Provider: EVP International JSC
https support There is support

Thông tin header

 • HTTP/1.1 302 Found
 • Server: nginx
 • Date: Sat, 13 Jun 2020 13:44:22 GMT
 • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 • Connection: close
 • Cache-Control: must-revalidate, no-cache, no-store, private
 • Location: https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/index
 • Paysera-Correlation-Id: app-mokejimai5ee4d83673fb91.32172885
 • X-Frame-Options: DENY
 • X-Backend: mokejimai-web9
 • Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
 • X-XSS-Protection: 1; mode=block
 • X-Content-Type-Options: nosniff
 • HTTP/1.1 200 OK
 • Server: nginx
 • Date: Sat, 13 Jun 2020 13:44:23 GMT
 • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 • Connection: close
 • Vary: Accept-Encoding
 • Cache-Control: max-age=300, public
 • X-Frame-Options: DENY
 • Paysera-Correlation-Id: app-paysera-frontend5ee4d71664de67.55951355
 • ETag: "7ca4a9fd"
 • Content-Security-Policy: font-src 'self' data: https://fonts.gstatic.com; frame-src 'self' tracking.paysera.com https://optimize.google.com https://www.google.com/recaptcha/ https://www.youtube.com/embed/; img-src 'self' data: *.paysera.com maps.googleapis.com *.gstatic.com https://www.google-analytics.com https://optimize.google.com; script-src 'self' maps.googleapis.com https://www.google.com/recaptcha/ https://www.gstatic.com/recaptcha/ https://www.google-analytics.com https://optimize.google.com 'unsafe-inline'; style-src 'self' fonts.googleapis.com https://optimize.google.com 'unsafe-inline'; report-uri /v2/csp-violations/report
 • X-Content-Security-Policy: font-src 'self' data: https://fonts.gstatic.com; frame-src 'self' tracking.paysera.com https://optimize.google.com https://www.google.com/recaptcha/ https://www.youtube.com/embed/; img-src 'self' data: *.paysera.com maps.googleapis.com *.gstatic.com https://www.google-analytics.com https://optimize.google.com; script-src 'self' maps.googleapis.com https://www.google.com/recaptcha/ https://www.gstatic.com/recaptcha/ https://www.google-analytics.com https://optimize.google.com 'unsafe-inline'; style-src 'self' fonts.googleapis.com https://optimize.google.com 'unsafe-inline'; report-uri /v2/csp-violations/report
 • Service-Worker-Allowed: /
 • X-Proxy-Cache: HIT
 • Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
 • X-XSS-Protection: 1; mode=block
 • X-Content-Type-Options: nosniff

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
paysera.lt HINFO IN 3789
Tên miền mới cập nhật