Sveikasmaistas.lt

Xem thông tin tên miền và đánh giá xếp hạng của sveikasmaistas.lt

Ngày cập nhật gần nhất: 28/02/2021


Tiêu đề Suspended Domain
Mô tả N/A
Từ khóa N/A
Hình ảnh N/A
Địa chỉ ip Location: Lithuania - Vilnius
Internet Service Provider: Telia Lietuva, AB
https support Not support

Thông tin header

  • HTTP/1.1 200 OK
  • Date: Sun, 28 Feb 2021 15:57:45 GMT
  • Server: Apache
  • Last-Modified: Thu, 03 Apr 2014 08:36:53 GMT
  • ETag: "560a-cd-4f61f4d96f340"
  • Accept-Ranges: bytes
  • Content-Length: 205
  • Vary: Accept-Encoding,User-Agent
  • Connection: close
  • Content-Type: text/html

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
sveikasmaistas.lt A IN 599 ip: 92.61.39.239
sveikasmaistas.lt MX IN 599 Target: mx2.interdata.lt
sveikasmaistas.lt MX IN 599 Target: mx1.interdata.lt
sveikasmaistas.lt NS IN 599 Target: ns1.interdata.lt
sveikasmaistas.lt NS IN 599 Target: ns2.interdata.lt
sveikasmaistas.lt TXT IN 599 Txt: v=spf1 +a +mx include:_spf.smtp.interdata.lt -all
sveikasmaistas.lt SOA IN 599
Tên miền mới cập nhật