Địa chỉ ip: 109.68.95.51

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS25148 Basefarm AS

Dãy ip ở thành phố: Oslo

Quốc gia: Norway

Mã quốc gia: NO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Basefarm

Công ty cung cấp dịch vụ: Basefarm

Khu vực: 03

Vĩ độ trên bản đồ: 59.9139

Kinh độ trên bản đồ: 10.7522

Múi giờ (timezone): Europe/Oslo

Ngày được tạo: 28/02/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 28/02/2021

Ip cùng quốc gia Norway
Ip mới cập nhật