Địa chỉ ip: 84.216.128.56

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS2119 Telenor Norge AS

Dãy ip ở thành phố: Södermalm

Quốc gia: Sweden

Mã quốc gia: SE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telenor Sverige AB

Công ty cung cấp dịch vụ: Telenor AB

Khu vực: AB

Vĩ độ trên bản đồ: 59.3192

Kinh độ trên bản đồ: 18.0753

Múi giờ (timezone): Europe/Stockholm

Ngày được tạo: 23/02/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 23/02/2021

Ip cùng quốc gia Sweden
Ip mới cập nhật